UAE Visa

UAE Visa

Kung ikaw ay isang residente na walang bayad sa visa, kakailanganin mong makakuha ng isang visa sa UAE bago ang iyong pagdating. Dapat kang mag-apply sa isa sa dalawang mga form para sa isang visa sa UAE. Maaari kang pumunta sa embahada at mag-apply para sa isang visa. O ikaw

Magbasa nang higit pa