Isang Asylum Seeker Sa Australia? Mag-apply Para sa Ito!

Sa Australia, ang paghahanap ng pagpapakupkop ay nangangailangan ng katayuan ng mga refugee. At gayundin, dapat kang mag-apply para sa isang security visa para sa isang kahilingan sa pagpapakupkop. Ang mga naghahanap ng Asylum ay dapat magkaroon ng katayuan ng mga refugee upang mag-aplay para sa Asylum Sa Australia. Ang mga naghahanap ng pagpapakupkop ay maaari ring mag-aplay para sa pagpapakupkop laban

Magbasa nang higit pa