ospital sa Canada

Mga Ospital sa Canada

Ang Canada ay may magagandang ospital, lalo na sa Montréal at Toronto. Bukod dito, ang mga Ospital sa Canada ay maaaring gumana minsan sa mga app sa pangangalagang pangkalusugan para sa pag-book ng mga appointment. Sa kasamaang palad, sa halos lahat ng mga kaso kailangan ng isang numero ng pagkakakilanlan ng Canada. Ang pinakamahusay na mga ospital sa Canada ay: Toronto General

Magbasa nang higit pa