pabahay sa Russia

Pabahay at pag-upa sa Russia

Ang mga pagrenta ay pinamamahalaan ng mga kumpanya ng pag-aari o direkta ng mga panginoong maylupa. Malamang na ang mga pangunahing tagapag-empleyo ay maaaring magbigay ng tirahan ng mga dayuhang manggagawa. Sa kasong ito, tiyaking ito ay isang ligtas na lugar upang manirahan at nakakatugon sa lahat ng mga pagtutukoy bago lumipat

Magbasa nang higit pa