Makipag-ugnayan sa amin

kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa paglalakbay at pamumuhay sa ibang bansa.
m.me/asylumlink
or
adbokasiya @alinks. Org

kung nais mong magboluntaryo sa amin mangyaring magpadala ng isang email sa
recruitment @alinks. Org

para sa pagpopondo at kung nais mong gumawa ng isang donasyon (salamat!) mangyaring mag-email
pagkolekta ng pondo @alinks. Org

kung nais mong makipag-usap sa aming mga tiwala, o tungkol sa accounting o administrasyon, mangyaring gamitin
info@alinks. Org

kung ikaw ay isa pang organisasyon, kita sa negosyo o media, at nais na gumana sa aming grupo mangyaring gamitin
adbokasiya @alinks. Org


alinks, sa mga link sa ibang bansa, ay nilikha at suportado ng mga Asylum Links.
Ang Asylum Links ay isang pagkakaisa na nakarehistro sa England at Wales bilang isang Charitable Incorporated Organization, CIO, kasama charity number 1181234.